[said_text] opisz to miasto w 1 zdaniu [/said_text]

[said_raw_text] opisz to miasto w 1 zdaniu [/said_raw_text]

[said_header] historia miasta / ciekawe miejsca w [city] / przemysł w [city] [/said_header]

[said_content] napisz treśc dla artykułu zgodna z tytułem [/said_content]

[said_random_line] pierwszy / drugi / trzeci / czwarty [/said_random_line]